Lista aktywnych polityk

Nazwa Typ Zgoda użytkownika
Polityka cookies Polityka strony Wszyscy użytkownicy
Zasady uczestnictwa Polityka strony Uwierzytelnieni użytkownicy
Przetwarzanie danych osobowych Polityka strony Uwierzytelnieni użytkownicy

Podsumowanie

Platforma e-learningowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika portalu (np. komputerze, tablecie) i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej, na której jest umieszczona platforma e-learningowa oraz pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył…

Pełna polityka

Platforma e-learningowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika portalu (np. komputerze, tablecie) i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej, na której jest umieszczona platforma e-learningowa oraz pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
Pliki cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Korzystamy z plików cookies w celach:
 • dostosowania zawartości strony internetowej platformy e-learningowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z platformy i szkoleń e-learningowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika portalu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy platformy korzystają ze strony internetowej na której umieszczona jest platforma e-learningowa, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
 • utrzymania sesji użytkownika portalu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie portalu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • zapamiętania podejmowanych interakcji np. udzielonych odpowiedzi przy przeprowadzanych w szkoleniach e-learningowych testach czy ankietach ewaluacyjnych.
W ramach platformy e-learningowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
 • sesyjne (session cookies) pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • stałe (persistent cookies) pliki przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies, w portalu stosowane są następujące rodzaje:
 • niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach platformy e-learningowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach platformy e-learningowej;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach platformy e-learningowej;
 • wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej platformy e-learningowej;
 • funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie rozmiaru czcionki itp.;
 • statystyczne służące do zliczana statystyk dotyczących strony internetowej platformy e-learningowej.
Użytkownik końcowy może wyrazić zgodę na przechowywanie plików cookies pochodzących ze strony internetowej na której umieszczona jest platforma e-learningowa w jego urządzeniu końcowym za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym.

UWAGA! W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy platformy e-learningowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika portalu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Warto pamiętać, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej platformy e-learningowej. 

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu poszczególnych przeglądarek internetowych.

Podsumowanie

Generalny Inspektor Informacji Finansowej informuje, iż Kurs w formie e-learningu z zakresu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723, z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych jest dostępny dla instytucji obowiązanych, jednostek współpracujących, określonych w art. 2 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 8 ww. ustawy…

Pełna polityka

INFORMACJA GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ 
O ZASADACH  UCZESTNICTWA W KURSIE

Generalny Inspektor Informacji Finansowej informuje, iż Kurs w formie e-learningu z zakresu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz przepisów wykonawczych jest dostępny dla instytucji obowiązanych, jednostek współpracujących, określonych w art. 2 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 8 ww. ustawy.
W dalszej kolejności mogą korzystać z Kursu inne podmioty. Kurs jest bezpłatny. 

Warunki niezbędne do uczestnictwa w Kursie:
 • ukończenie 18 lat przez osobę zainteresowaną uczestniczeniem w Kursie,
 • posiadanie przez osobę zainteresowaną dostępu do Internetu (konta e-mailowego) uwzględniającego poniższe wymaganie techniczne,
 • wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną ankiety na stronie http://kursy.tomorrow.pro wraz z oświadczeniem w zakresie zgody uczestnika na przetwarzanie i przechowywanie danych personalnych, oświadczeniem dotyczącym zasad uczestniczenia w Kursie.
Dokonując rejestracji na platformie e-learningowej uczestnik zobowiązuje się do osobistego uczestnictwa w Kursie oraz do podania w ankiecie sporządzonej na potrzeby Kursu, danych zgodnych z prawdą.

Dane zawarte w ankiecie będą wykorzystane do wydania przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej pisemnego zaświadczenia o uczestniczeniu w Kursie. Zaświadczenia będą wydawane wszystkim uczestnikom Kursu, którzy zaliczą testową część Kursu. Warunkiem uczestnictwa w Kursie będzie poprawne wypełnienie i przesłanie przez zainteresowanego na adres zwrotny, drogą elektroniczną, ankiety wraz z oświadczeniem dotyczącym danych personalnych oraz zasad uczestniczenia w Kursie.

WAŻNE!
 • Dostęp do Kursu będzie aktywny tylko przez 14 dni od daty jego uzyskania, co zostaje potwierdzone za pomocą wiadomości e-mail. Jeżeli w ww. okresie uczestnik nie ukończy Kursu, dostęp do Kursu zostanie cofnięty na rzecz innego oczekującego aktualnie na Kurs uczestnika.
 • Jeżeli uczestnik nie rozpocznie Kursu w ciągu 7 dni od daty uzyskania do niego dostępu, dostęp do Kursu zostanie cofnięty na rzecz innego oczekującego aktualnie na Kurs uczestnika.
 • Po cofnięciu dostępu do Kursu, uczestnik może ponownie wnioskować o dostęp do Kursu na zasadach ogólnych, tj. powtórnie rejestrując się na platformie e-learningowej i uzyskując dostęp zgodnie z aktualną kolejnością uczestników oczekujących.
Informacja o wymaganiach technicznych dotyczących uczestniczenia w Kursie:

Kurs jest dostępny dla uczestników z wykorzystaniem przeglądarek internetowych, w szczególności:
 • Microsoft Internet Explorer wersja 10 lub nowsza,
 • Edge wersja 40 lub nowsza,
 • FireFox wersja 42 lub nowsza,
 • Chrome wersja 66 lub nowsza,
 • Safari wersja 12 lub nowsza,
wraz z zainstalowaną wirtualną maszyną Javy (JVM w wersji 7 lub nowszej), działających w systemach typu MS Windows 7 lub nowszym, Mac OS, Linux.

Podsumowanie

Dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie w ankiecie danych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych...

Pełna polityka

OŚWIADCZENIE O ZGODZIE NA PRZETWARZANIE 
I PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie w ankiecie danych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz.U.UE.L.2016.119.1) dalej Rozporządzenie przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (00-916 Warszawa, ul. Świętokrzyska 12) – Administratora Danych Osobowych, który powierzył przetwarzanie w/w danych w drodze umowy (w trybie art. 28 Rozporządzenia) Wykonawcy – TOMORROW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ z siedzibą w Warszawie, ul. Angorska 27 lok. 7.
Podanie danych osobowych jest niezbędne do uzyskania dostępu do Kursu.

Uczestnik Kursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mailowy: pomoc@tomorrow.pro).